Flexnet


Wat en hoe Flexnet

Allereerst moet ik dit even vermelden:
Flexnet is geschreven door radio-amateurs, die het alleen vrijgegeven hebben voor andere
radio-amateurs, ofwel een 27MCer zou het dus niet mogen gebruiken, eigenlijk.

Maar goed, het verhaal:

Op de packet zie ik erg vaak vragen voorbij komen over Flexnet.
Veel mensen hebben er moeite mee om de juiste files te vinden, en komen er niet uit hoe je
Flexnet moet opstarten.
Na een kijkje genomen te hebben op de Flexnet-internetsite, moet ik zeggen dat het mij ook
een beetje duizelde.
Een ding wat mij meteen als interessant opviel, is dat je met Flexnet met een Baycommodem
onder WIN95 kan werken.

Flexnet
(http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/)

Flexnet is geen packet-terminal programma, als wel een packet programma, wat in WIN95 op
de achtergrond aanwezig is, en waarvan je met verschillende programma’s gebruik van kan
maken  en wat zorgt voor de nodige verbindingen.
Flexnet is ontwikkeld door studenten op de tu-Darmstadt in Duitsland.
Ze hebben een internetsite, waarop een hele verzameling files zijn te vinden om je eigen
Flexnet op te bouwen, tevens zijn er verschillende pagina’s gewijd aan hoe alles moet en
werkt.
Flexnet draait onder DOS of WIN95, niet onder oudere Windows versies.
Flexnet is een compleet packet programma, van de drivers voor de verschillende modems tot
en met emulatoren om verschillende programma’s te kunnen laten draaien met Flexnet.
Flexnet is het centrum van je packet gebeuren, je kunt meerdere programma’s tegelijkertijd
gebruik laten maken van Flexnet en je kunt er makkelijk TCP/IP op laten draaien, maar als je
precies wilt weten hoe dat werkt, zou ik zeggen lees de docfiles eens door, want zover was ik
nog niet. Dit artikel is bedoeld om het eerste begin te maken in Flexnet.
Om het programma aan iedere situatie aan te kunnen passen heeft men het opgebroken in
verschillende stukken, die je willekeurig aan elkaar kunt plakken.

De opbouw is als volgt:

Laag 1 als eerste zijn er de drivers voor de verschillende modems, zodat je met Flexnet met
verschillende modems kunt werken en zelfs meerdere en verschillende tegelijkertijd.
 Je kunt dus meerdere drivers tegelijkertijd laden, welke ieder een kanaalnummer
krijgen, en waarvan je  hun eigen HF-baudrate en txdelay kan instellen.

Laag 2  boven op deze drivers komt het eigenlijke programma: de Flexnet-kernel.
 (Kernel houdt in: het stukje programma waar het eigenlijke AX25 gebeuren zich
afspeelt)

Als je het zover aan het draaien hebt, kan je in principe reeds aan de gang, als je nu BCT
(gemodificeerde BayCom Terminal van Flexnet) opstart, kan je al werken.
Sommige programma’ s echter zijn gewend met andere programma’s samen te werken, zoals
bv GP, wat graag een tnc met WA8DED software wil zien.
Hiervoor heeft men extra programmatjes geschreven om dit te simuleren, en zo komen we
aan laag 3.

Laag 3 Extra programmatjes om andere programma’ s te laten draaien op Flexnet.
Bv: TFEMU (The Firmware EMUlator) simuleert WA8DED.

KISS

Als extra heeft men nog programma’ s gemaakt als bv KISS om twee computers aan elkaar
te koppelen via de com-poort, helaas heeft men hiervoor en wat verwarrende naam gekozen,
veel mensen kennen de Kiss-mode waarin je menig tnc kunt zetten en denken dat het een
driver is voor een tnc.
DIT IS DUS GEEN TNC DRIVER

Configuraties

Er zijn drivers voor Baycom’s, tnc’s, soundcard’s en DSP-board’s enz.

Een van de dingen die erg belangrijk is voor het goed functioneren is, dat je een poort zonder
conflicten gebruikt voor je modem, ofwel het adres en de interupt van de poort mag niet ook
door iets anders gebruikt worden.
Bij de compoorten hebben bv com1 en com3 dezelfde interrupt en com2 en com4 ook.
Als je com1 gebruikt mag com3 dus nergens anders voor gebruikt worden en bij com2 mag
com4 nergens anders voor gebruikt worden, bv voor een intern modem ofzo.
 

Ik zal hier een paar voorbeeldjes geven voor de Baycom en de TNC.
Om te beginnen is het handig gewoon stomweg alle .LZH files (ong 1 MEG) uit te pakken en
alles in een directory, bv PCFLEX te zetten, dan heb je in ieder geval alle files en bovendien
nog de nodige doc-files waar erg veel hulp instaat en waarvan enkele zelfs in drie talen zijn
geschreven.
Hieronder geef ik voorbeelden van een batchfile die je kunt gebruiken om e. e. a. uit te
proberen en die in geval van problemen alles weer ontlaad.
Voor degenen die niet zo thuis zijn op de computer:
Je maakt de hieronder staande batchfile oa door, in dos, “edit baycom.bat” in te typen gevolgt
door enter.
Dan start de file-editer op in de file baycom.bat, als deze nog niet bestaat, wordt deze
aangemaakt, en kan je gaan typen.

Belangrijk is dat je vanuit DOS werkt, ook als je onder WIN95 wilt werken: eerst zorgen dat je
computer geboot is in DOS-mode, en NIET werken vanuit een dos-box.
De reden is, dat het geheel in het geheugen moet zitten, voordat WIN95 geladen word, op
deze manier kunnen in Windows meerdere programma’s van Flexnet gebruik maken.

Baycom

BAYCOM.BAT:

LH FLEXNET.EXE    hier starten we het programma
IF ERRORLEVEL 1 GOTO EXIT In geval van een fout naar :exit
LH SER12.EXE 1    dit is de baycomdriver, in dit geval op com1
IF ERRORLEVEL 1 GOTO EXIT
FLEX      hier activeren we flexnet
FSET MODE 0 1200 hier zetten we de HF-baudrate van kanaal 0
(eerste driver) op 1200
FSET TXDELAY 0 30 hier zetten we de txdelay van kanaal 0 op
300ms.(dit is de tijd dat het programma
wacht na het beginnen met zenden, voordat
het begint data te versturen)
IF ERRORLEVEL 1 GOTO EXIT
LH TFEMU.EXE hier laden we de tfemulator voor bv GP, dit is
alleen nodig als je programma dat nodig
heeft
GOTO END
:EXIT
FLEX /U Als een van de commando’ s een fout had
wordt hier het programma weer
gedeactiveerd
:END

TNC2

Een tnc heeft een beperking, dat is dat het een tnc2 compatible tnc moet zijn, hetzij een
origineel, ofwel een kloon.
Men heeft een kompleet nieuwe opzet gemaakt voor een tnc en er ook nieuwe firmware voor
geschreven.
Deze firmware vind je samen met de benodigde driver in 6PACK.LZH.

Een tnc WERKT DUS ALLEEN MET 6PACK firmware in de tnc in combinatie met de 6PACK
driver.

Dat houd in dat je de file 6PACK.BIN (de firmware) in een eprom moet zetten en de orginele
eprom van de tnc, bv met WA8DED of TAPR firmware moet vervangen door de eprom met
6PACK firmware.
Als dat gebeurd is werkt dus de tnc met 6pack en gebruik je, met Flexnet, de 6pack driver.
Als we dat nu in de batchfile gaan zetten, vervangen we in de bovenstaande batchfile de regel
met “LH SER12.EXE 1” door:

LH 6PACK.EXE 1   hier wordt de tnc driver geladen, in dit geval op com1

Dat is alles, je kunt de batch file bv TNC.BAT noemen.
Veel parameters hoeven niet meer ingesteld te worden, omdat Flexnet dat zelf doet, in de file
tfemu.doc word een lijst comando’s gegeven die je kunt gebruiken.

Om nu te controleren of alles werkt zijn er verschillende programma’s:

SHOW.EXE dit is een heel simpel monitor progammatje wat je laat zien wat er
binnenkomt.
BCT.EXE Dit is een nieuwe uitvoering van het programma Baycomterminal, speciaal
voor Flexnet, het heeft dus tfemu niet nodig.
STAT.EXE geeft een status van Flexnet, hoeveel paketjes er weggegaan of gekomen
zijn ed.
TFETERM.EXE Dit is een terminalprogramma, net als BCT, speciaal om met tfemu te werken.

Onder DOS kan je nu alreeds GP opstarten, als tfemu geladen is.
(Je moet GP zonder extra’s opstarten en dus geen tfpcx en dergelijke toevoegen, deze zijn
niet nodig. Als je met een baycom werkt, zorgt SER12 voor de interface waarvoor eerst tfpcx
nodig was).

WIN95

Als we nu onder WIN95 willen werken, doen we het volgende:
We gaan naar de autoexec.bat van WIN95, en voegen daar het volgende toe:
(We gaan er even vanuit dat alles in c:\pcflex staat)

CD C:\PCFLEX
BAYCOM.BAT

We gaan er natuurlijk vanuit dat we in dit geval de baycom batchfile gebruiken, de file kan ook
een andere naam hebben, net wat je er zelf aan geeft.

Aangezien het geheel toch nogal best wel wat geheugen vreet, is het verstandig minimaal het
volgende in de CONFIG.SYS te hebben staan, het moeten trouwens de eerste regels zijn
waarmee hij begint:

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB

Nu zal op zijn minst een gedeelte van Flexnet hoog geladen worden, door de toevoeging aan
het begin van iedere regel “LH”.
Als je nog geen WIN95 hebt bevinden de emm386.exe en himem.sys zich in de dos directory.
 

Nu is het een kwestie van herstarten van de computer tot en met WIN95.
Als alles goed is gegaan zie je een Flexnet logo op het scherm komen, wat na een aantal
seconden weer verdwijnt.
Nu kun je ook hier, onder WIN95, BCT opstarten om te controleren of alles werkt.
Als dit werkt kan je ook GP onder WIN95 opstarten.
Tsthost werkt ook als je TSTHWIN1.30 hebt, en het programma voor Baycom instelt, ook als
je met een tnc werkt, het is nodig om met tfemu samen te werken.

Je bent al een heel eind als dit alles werkt, en ik hoop een paar mensen zo een stukje op weg
geholpen te hebben.
Als ik zelf nog weer wat meer thuis ben in Flexnet en het aanpassen van andere programma’s
onder Flexnet, kom ik er nog een keer op terug.

Graag heb ik ook reacties van mensen die programma’s aan de gang krijgen met Flexnet,
positieve, of negatieve ervaringen zijn ook welkom.
Graag wel vermelden wat je precies gedaan hebt en wat er goed of fout ging.

 

Mohammed,
1GT107

 

Mail (internet)